Hälsoundersökningar

Det viktigaste du har är en god hälsa och att undersöka ditt hälsoläge med jämna mellanrum är en klok investering i dig själv. Vi erbjuder en hälsoundersökning som är omfångsrik och djuplodande och me den som utgångsläge får du kontroll över din hälsa! Våra specialistläkare och sjuksköterskor har mångårig och gedigen erfarenhet. Vi drivs av ett omfattande engagemang i preventiv hälso- och friskvård och vi har alltid din nuvarande och framtida hälsa i fokus!

Genom att du gör en hälsoundersökning hos Sturebadets läkarmottagning kan vi fånga upp riskfaktorer i tid och förhoppningsvis förebygga framtida ohälsa och sjukdom.

Vi finns i fräscha och moderna lokaler vid Stureplan, vägg i vägg med vårt anrika spa, mitt i centrala Stockholm.

 

SÅ HÄR GÅR DET TILL

Besök 1
Inför ditt besök fyller du i en utförlig hälsodeklaration. Vi skickar den tillsammans med din kallelse. Besvara den hemma eller kom till mottagningen ca 20 minuter före ditt besök och fyll i den här. Av sekretesskäl ska du inte mejla in din ifyllda hälsoundersökning till oss.

Under besöket samtalar du med en av våra sjuksköterskor om livsstil och hälsa med din hälsodeklaration som utgångspunkt. Vi mäter din längd, vikt, midjemått och BMI. Du får också genomgå syn- och hörseltest, lungfunktionstest, blocktrycksmätning och vilo-EKG. I samband med ditt första besök undersöker vi genom blodprov, blodstatus, sänka, salter, kalcium, äggvita, njurfunktion, leverfunktion, blodsocker, blodfetter, sköldkörtelprov samt järnvärde. Du får även lämna ett urinprov. För dig som är över 50 år ingår ett avföringsprov. Om du är man och över 40 år erbjuder vi dig ett prostataprov (PSA). Observera att du behöver vara fastande i fyra timmar inför besöket.

Det är under detta besök som du också genomför konditionstestet om du valt ett sådant.

Besök 2
Under det andra besöket hos Sturebadets läkarmottagning förklarar vår specialistläkare för dig vad dina labratoriesvar och undersökningsresultat betyder och hur de inverkar på din hälsa. Du får med dig en sammanställning på alla prover. Utifrån din hälsodeklaration följer specialistläkaren upp samtalet om livsstil och hälsa från det första besöket. Vi detta besök får du även genomgå en grundlig läkarundersökning. Du får vid behov rekommendationer om lämplig uppföljning.

Detta ingår
– Genomgång av hälsoenkät med sjuksköterska
– Längd/Vikt/BMI/Midjemått
– Blodtryck
– Lungfunktion
– Urinstatus
– Avföringsprov (över 50 år)
– Vilo-EKG
– Blodfetter
– Blocksocker
– Blodstatus
– SR (sänka)
– Leverstatus
– Järnvärde
– Njurfunktion
– Prostataprov (PSA), för män över 40 år
– Sköldkörtelprov
– Saltbalans
– Äggvita i blod
– Syn- & hörselscreening
– Livsstil- och hälsosamtal med läkare
– Läkarundersökning
– Sammanställning av samtliga resultat

 

Pris 4850 kr inkl konditionstest