Hur mår ditt företag?

Företag med 100 anställda förlorar i snitt närmare 500.000 kronor varje år på långtidssjukskrivningar. Att rehabilitera en medarbetare tillbaks till arbete kostar allt från 20.000 till 1.000.000 kronor. 

 

Det är med andra ord mycket värt att jobba med främjande och förebyggande insatser för att minska sjukskrivningar och risken för ohälsa på arbetsplatsen. Därför får de företag som är anslutna till oss en egen kontaktperson med HR-kompetens som leder detta arbete på alla fyra nivåer; chef, organisation, grupp och individ.

Men hur väl vi än främjar och förebygger så behövs ibland även åtgärdande insatser. Vid sjukskrivningar har vi t.ex. en rehabiliteringskoordinator som tillsammans med Försäkringskassan ser till att personen är tillbaks till arbetet så snabbt och smidigt som möjligt.

Att vi även erbjuder alla våra sjukvårdstjänster till anställda med familj gör oss unika inom företagshälsovården.

 

Läs mer om Sturebadets företagshälsovård >