Har du hjärtklappning?

 

Vårt Coalapaket är utformat på ett sätt som gör att du snabbt och effektivt får reda på varför ditt hjärta rusar ibland. Den digitala hjärtmonitorn Coala mäter din hjärtrytm och registrerar EKG och hjärtfrekvens för att i god tid upptäcka eventuella sjukdomssymtom. Under två veckor får du låna Coala som du mäter din hjärtrytm med när du känner att du har hjärtklappning. Vi tar emot dina resultat på vår läkarmottagning och du får dem direkt i en app i din mobil. Före du börjar använda Coala får du information av en sjuksköterska på vår läkarmottagning hur du ska använda den. Du skriver även på ett låneavtal. Efter två veckor träffar du en av våra duktiga och erfarna kardiologer som genomför en medicinsk undersökning av ditt hjärta.

 

Pris: 2.500 kr

 

Ring oss på 08-545 671 30 för att boka ditt Coalapaket.