Sturebadet Sjukvårdsförsäkring

Privat sjukvård utan kö. Fast årskostnad oavsett behov.

 

I samarbete med SEB Pension och Försäkring AB har vi tagit fram en direkt anpassad och skräddarsydd vårdförsäkring som komplement till vårt Hälsoabonnemang. Hälsoabonnemanget är tillsammans med Sjukvårdsförsäkringen marknadens mest prisvärda, moderna och omfattande hälsokoncept. Du behöver bland annat inte oroa dig för skenande kostnader oavsett om du till exempel skulle behöva vård under lång tid, operationer eller rehabilitering. Faktum är att du inte ens betalar självrisk när du även har Hälsoabonnemanget. Du får dessutom tillgång till Pension & Försäkrings rikstäckande specialistläkarnätverk inklusive ett stort antal privata sjukhus och kliniker runt om i Sverige. I motsats till de flesta andra sjukvårdsförsäkringar så behöver du inte göra någon hälsodeklaration innan du börja abonnera på Sturebadet Sjukvårdsförsäkring.

 

Detta ingår i Sturebadet Sjukvårdsförsäkring
(Förutom alla tjänster som ingår i Hälsoabonnemanget)

 

 • Undersökning, diagnostisering, behandling, operation och eftervård.
 • Resor och logi i samband med dagkirurgiska ingrepp, sluten vård och om särskilda skäl föreligger.
 • Dietist.
 • Reseservice – hjälp att boka resa i de fall försäkringen lämnar ersättning för resa.
 • Vårdgaranti – specialistvård som inte är genomförd inom 6 arbetsdagar och operation som inte är genomförd inom 21 dagar ersätts med 500 kr per dygn, dock högst den försäkrades årspremie.
 • Ersättning för avgifter upp till högkostnadsskyddet för vård som är offentligt finansierad.
 • Obegränsade behandlingstillfällen hos psykolog eller psykoterapeut.
 • Obegränsade behandlingstillfällen hos sjukgymnast, kiropraktor eller naprapat.
 • Hjälpmedel för sjukdomens/olycksfallsskadans läkning samt hjälpmedel som kompenserar funktionsnedsättning.
 • Ytterligare läkarbedömning om du ställs inför ett svårt medicinskt ställningstagande.
 • Hemhjälp efter att du har kommit hem från en operation.
 • Vaccinationsrådgivning.
 • Receptbelagda läkemedel upp till högkostnadsskyddet.
 • Missbruksavvänjning.
 • Medicinsk rehabilitering.

 

Kostnader ersätts så länge försäkringen är i kraft och premien betalas. För sjukdomar och olycksfallsskador som inträffat innan försäkringen upphört ersätts kostnader i minst ett år, räknat från första läkarbesöket för sjukdomen/olycksfallet. Försäkringen ersätter upp till 3 miljoner kronor för varje sjukdom eller olycksfallsskada.

 

Ingen självrisk
Har du vårt Hälsoabonnemang slipper du självrisk som i normala fall ligger på 500 kr för varje sjukdom/olycksfallsskada.

 

Några regler vid tecknande av försäkringen

 • Du ska ha fyllt 25 men inte 66 år (försäkringen gäller till fyllda 80 år).
 • Under hela försäkringstiden ska du vara folkbokförd och bosatt i Sverige eller vara anställd och ha din huvudsakliga sysselsättning i Sverige, men ha din fasta bosättning i annat nordiskt land och besöka hemorten regelbundet. Med regelbundet avses minst en hemresa per vecka.
 • Du ska vara fullt arbetsför. *
 • Premien beräknas på din ålder nästa födelsedag.

 

Medförsäkra dina familjemedlemmar
Även din make/maka, registrerad partner eller sambo kan teckna Sturebadets vårdförsäkring om de är fullt arbetsföra. *

*  Med fullt arbetsför menas att den anställde kan fullgöra ett vanligt arbete utan inskränkningar, inte uppbär sjuklön från arbetsgivaren, inte uppbär ersättning från försäkringskassan (sjukpenning, aktivitetsersättning, sjukersättning, handikappersättning eller liknande ersättning) och inte har särskilt anpassat arbete eller lönebidragsanställning. Vidare gäller att den anställde inte ska ha haft nedsatt arbetsförmåga mer än 14 dagar i följd under de senaste 3 månaderna.

 

Prislista >
Här hittar du fullständiga villkor gällande vår vårdförsäkring >

Intresseanmälan