Våra specialistläkare

 

 

Dr Manizhe Afra
Njurmedicin, allmänmedicin och internmedicin

Dr Anders Aquilonius
Kardiolog, med kompetens och erfarenhet av ultraljudsdiagnostik

Dr Alexandra Bengtsson
Gynekolog

Dr Britt-Mari Bratt
Öron Näsa Hals

Professor Kerstin Brismar
Endokrinolog

Dr Veronika Bushati
Reumatolog

Dr Bengt-Erik Carbin
Urolog. Utför urologisk kirurgi och manliga steriliseringar

Dr Jonas Centergård
Invärtesmedicin

Dr Jan-Erik Efverström
Reumatolog

Dr Ingrid Ekenman
Ortoped

Dr Reidar Grönneberg
Lungläkare och allergolog

Dr Victoria Hellberg
Öron Näsa Hals

Dr Kjell Huddénius
Reumatolog

Dr Gun Jörneskog
Endokrinolog, Docent i medicin, Allmän internmedicin

Professor Cecilia Linde
Kardiolog, med rytmrubbningar och hjärtsvikt som spetskompetens

Dr Santiago Lopez
Reumatolog och invärtesmedicin

Dr Börje Löfgren
Företagsläkare och allmänmedicin

Dr Constantinos Michos
Gynekolog

Dr Staffan Norberg
Allmänmedicin

Dr Katherina Nousia
Neurolog

Dr Michael Ohm
Öron Näsa Hals-läkare

Dr Sven-Eric Olsson
Gynekolog

Dr Åke Olsson
Kardiolog, med kompetens och erfarenhet av ultraljudsdiagnostik

Dr Jörgen Palm
Öron Näsa Hals-läkare för vuxna och barn

Dr Susanna Rosenqvist
Psykiatriker, Onkolog

Dr Pia Edvardsson
Allmänmedicin

Dr Joachim Bauer
Allmänmedicin och Psykiatri

Dr Arja Kenntoft
Lungläkare och allergolog


Övrig legitimerad personal


 

Julia Sorokours Marques
Leg psykolog

 


Övriga tjänster


 

Annika Fahlén
Hälsoutvecklare