Varför Sturebadets företagshälsovård?

Den “nya generationens företagshälsovård” brukar vi säga, eftersom vårt erbjudande skiljer sig på flera sätt från de andra företagshälsorna. Här följer några av anledningarna.

 

 

CHR – Hälsa som en del av din affärsplan

Tillsammans med vårt systerföretag Sturebadet Health erbjuder vi ett avancerat analyssystem, CHR (Corporate Health Responsibility), där vi kan se hur er organisation och medarbetare mår på djupet. Vi undersöker organisatoriskt, fysiskt och psykiskt, samt socialt välbefinnande hos organisationer och företag. Efter en djupgående nulägesanalys på ert företag rekommenderar vi specifika åtgärder. Denna hälsostrategi sammanfattas i en “Affärsplan Hälsa”, så att ni kan arbeta strukturerat och långsiktigt med implementering.

HR-kompetens

Alla som är knutna till Sturebadets företagshälsovård får en egen företagssköterska med HR-kompetens. Det gör att all kontakt med oss sker genom en och samma person, som dessutom är den som leder hälsoarbetet på ert företag. HR-kompetensen kommer väl till pass för medarbetarna i mindre företag där denna resurs saknas.

 

Vårt Hälsoabonnemang som företagshälsovård

Vi är en av försäkringskassan ackrediterad företagshälsovård. Det gör att vi kan erbjuda vårt mycket omfattande Hälsoabonnemang som en del av er företagshälsovård. Är ni ett mindre företag med hälsa högt prioriterat, eller ett större som vill erbjuda ledningsgruppen det allra bästa så är Hälsoabonnemanget en tjänst att fundera på. Lägger ni till vår egen Sjukvårdsförsäkring har ni marknadens mest prisvärda, moderna och omfattande hälsokoncept.

Tillgång till specialistmottagningen

En stor fördel med att ha flera olika affärsområden är att dom berikar varandra. Ett exempel på det är att alla specialistläkare som är aktiva i vår försäkringsmottagning står till förfogande när du har din företagshälsovård hos oss. Det innebär att de flesta åtgärder som kan behövas sker på samma adress hos våra specialistläkare och terapeuter vilket gör att medarbetarna slipper fara omkring till olika samarbetspartners för olika besvär. Dessutom får medarbetarna på företaget, inklusive sina familjer, även privat tillgång till alla våra specialister till mycket förmånliga priser.

 

Tillgång till alla våra tjänster

Oavsett hur ditt abonnemang hos oss ser ut så har du alltid tillgång till alla våra tjänster. Det gör att du inte i förväg behöver ta ställning till hur ert behov ser ut, utan kan med hjälp av er egna kontaktperson analysera behovet i den takt ni önskar.

 

Skicka en intresseanmälan