Varukorg

Epostadress*
Förnamn*
Efternamn*
Företag
Födelsedatum*
Adress*
Postnr*
Ort*
Land*
Telefon/Mobil*

Betalsätt

Totalt:
0 SEK
Läs mer
Betala
Vår företagshälsovård har ett mycket personligt och nära arbetssätt med djup evidensbaserad kunskap om organisationers fysiska och psykosociala utmaningar.Medarbetarens hälsa är den mest värdefulla tillgången i organisationens utveckling och produktivitet.

Det är av yttersta vikt att jobba proaktivt med hälsa och arbetsmiljö för att stärka hållbar kapacitet på individ, grupp och organisationsnivå. Som er hälsopartner kan vi stötta er i ert systematiska arbetsmiljöarbete och tillsammans skapar vi de bästa förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv.

Som kund hos oss har ni tillgång till vår breda specialistläkarmottagning som täcker 15 specialiteter.

Vi träffar er gärna för att höra mer om er verksamhet och hur vi kan vara en stöttande hälsopartner.  Intresseanmälan

Abonnemang

500 kr/anställd/år (minst 7.000 kr)


Med ett abonnemang på Företagshälsovården på Sturebadet Läkarmottagning har du och ditt företag en trygg hälsopartner. Förutom det som ingår i ert abonnemang har ni tillgång till våra övriga tjänster på vår specialistläkarmottagning.

Årlig genomgång 

Varje år gör vi en avstämning med er för att kunna kartlägga ert behov av stöd i arbetsmiljöarbetet samt komma fram till en plan för ett fortsatt samarbete. Genomgången är individuell för varje organisation men har alltid samma utgångspunkt, att bistå med stöd och kunskap om ett hållbart arbetsliv.

Rådgivning

Ni har tillgång till rådgivning inom hälsa och arbetsmiljö.

En och samma kontaktperson

Ni får en kontaktperson hos oss som har en bred kunskap om hälsa och arbetsmiljö.

Rabatterad prislista

Med vårt abonnemang har ni tillgång till alla våra tjänster och åtgärder vid behov till en rabatterad prislista.

Sammanställning till Försäkringskassan

För de rehabiliterande och proaktiva insatserna som görs under året kan en ersättning betalas ut från Försäkringskassan. Vi hjälper er att sammanställa underlagen för ansökan. Ni kan läsa mer om Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd på www.fk.se. 


IntresseanmälanArbetsplatsrelaterad rehabilitering

Vårt team på företagshälsovården har en bred kompetens inom fysisk och psykisk arbetsrelaterad ohälsa.

Att tidigt fånga upp och agera när en medarbetare mår dåligt leder ofta till en snabb återhämtning.

På ett kompetent och respektfullt sätt hjälper vi arbetsgivare och medarbetare att uppnå ett hållbart arbetsliv.

På företagshälsovården arbetar vi i team i varje enskilt ärende och förutom företagsläkare, företagssköterska och beteendevetare har vi även ett nära samarbete med bland annat psykoterapeut, fysioterapeut, ergonom, alkohol- och drogterapeut m.fl.INTRESSEANMÄLANStress och sömn

Stress är en av vår tids största samhällsproblem och ju tidigare man agerar desto snabbare blir återhämtningen. Stress kan påverka måendet på många sätt, dels sömnen som är viktig för vår återhämtning.

Med rätt verktyg och kännedom kan man förebygga ohälsa.

Individuell stresshantering

 • Kartläggning av arbetsliv, privatliv, hälsa och stresssymptom (KEDS Karolinska Exhaustion Disorder Scale)
 • Stressresponsen och dess fysiologi
 • Risk- respektive friskfaktorer för ett hållbart liv
 • Psykologiska och konkreta verktyg för stressreduktion och ökad kapacitet
 • Utrymme för reflektion och framtagande av livsriktning enligt ACT (Acceptance and commitment training)
 • Praktiska övningar och hemuppgifter ingår

Sömnskola

 • Kartläggning av sömnkvalitet och sömnvanor
 • Sömnens fysiologi och sömnhygien
 • Bashälsans betydelse
 • Risk- respektive friskfaktorer för god sömn
 • Psykologiska och konkreta verktyg för bättre  återhämtning och sömn
 • Praktiska övningar och hemuppgifter ingårHälsoundersökningar

Hälsoundersökningar är en bra åtgärd och grund i det preventiva arbetet i en organisation men även för varje enskild individ för att kunna uppnå en frisk och vital hälsa.

Våra hälsoundersökningar kartlägger medarbetarens hälsa i förhållande till livsstilsvanor, medicinska faktorer samt psykosociala- och fysiska faktorer i arbetslivet. Medarbetaren får en individuell sammanställning av hälsoundersökningen och du som arbetsgivare får en sammanställning på organisationsnivå som kan användas som ett underlag för ett fortsatt systematiskt arbetsmiljöarbete. Därför räknas våra hälsoundersökningar som en skattefri förmån.

Förutom våra ordinarie hälsoundersökning erbjuder vi även lagstadgade medicinska kontroller i arbetslivet enligt AFS 2019:3. 


Hälsoprofilbedömning

Genomgång av besvarad enkät med företagssköterska.

Kontroller:
 • Längd/vikt/midjemått/BMI
 • Blodtryck/Puls
 • Lungfunktion (Vitalografh)
 • Konditionstest

Venös provtagning:

 • Blodfetter
 • Blodsocker
 • Blodvärde


Medium

Inkl. Hälsoprofil- och Arbetsplatsprofilbedömning. Genomgång av besvarad enkät med sjuksköterska.

Kontroller:

 • Längd/vikt/midjemått/BMI
 • Blodtryck/puls
 • Lungfunktion (Vitalografh)
 • Konditionstest
 • EKG 
 • Synscreening (vid behov)

Venös provtagning:

 • Blodfetter
 • Blodsocker
 • Blodstatus
 • SR (sänka)
 • Leverstatus
 • Järnvärde
 • Njurfunktion
 • Sköldkörtelprov
 • Prostataprov (ingår för män över 40 år)

Ett uppföljande läkarbesök ingår.


Large

Inkl. Hälsoprofil- och Arbetsplatsprofilbedömning. Genomgång av besvarad enkät med sjuksköterska.

Kontroller:

  • Längd/vikt/midjemått/BMI
  • Blodtryck/Puls
  • Lungfunktion (Vitalograph)
  • Konditionstest
  • Syn- och hörselscreening, vid behov
  • EKG 
  • Avföringsprov (endast vid >50 års ålder)

  Venös provtagning:

  • Blodfetter
  • Blodsocker (utökade prover)
  • Blodstatus
  • B12
  • SR (sänka)
  • Folsyra
  • Leverstatus (utökade prover)
  • Järnvärde (utökade prover)
  • Njurfunktion (utökade prover)
  • Sköldkörtelprov
  • Prostataprov (ingår för män över 40 år)
  • Testosteron (ingår för män över 40 år)
  • D-vitamin (ingår för kvinnor)

  Ett uppföljande läkarbesök ingår.  Intresseanmälan

  Övriga tjänster


  Krishantering

  Vare sig det handlar om trauma på arbetsplatsen eller privatlivet erbjuder vi en avancerad form av krishantering som hjälper individer eller organisationer som drabbats att komma på fötter igen. Vårt team kommer till er, eller så kan de berörda partnerna kommer till vår mottagning.

  Utbildningar

  Utveckling är viktigt och vi erbjuder därför en rad utbildningar som kan passa just er organisation och hjälpa er i vardagen och yrkeslivet.

  Chefsstöd

  Vi har kompetenta resurser som kan fungera som bollplank och coacher och ge handledning och stöd. Vi hjälper personer i ledande position att reflektera över sin roll och sitt ledarskap.

  Praktiska kurser – HLR/Första hjälpen

  Vi erbjuder kurser i hjärt- och lungräddning samt första hjälpen, som ger er ovärderlig kunskap och trygghet såväl i privatlivet som under arbetsdagen.

  Beroendevård

  Beroenden av olika slag är vanligt förekommande på arbetsplatser. Vi hjälper arbetsgivaren med det svåra samtalet och erbjuder allt ifrån avvänjningsprogram till behandling.

  Övrigt

  Vaccinationer (beställningsvara) och tester (Covid-19).  Intresseanmälan

  Öppettider
  Måndag – Fredag: 08.00–17.00
  Alla öppettider
  Hitta hit
  Humlegårdsgatan 17
  114 46 Stockholm
  Kontakta oss
  Telefon: 08-545 671 30
  Telefontider 08:00–16:00
  (lunchstängt 12:00–13:00)