Varukorg

Epostadress*
Förnamn*
Efternamn*
Företag
Födelsedatum*
Adress*
Postnr*
Ort*
Land*
Telefon/Mobil*

Betalsätt

Totalt:
0 SEK
Läs mer
Betala
Vi har specialistläkare inom 15 olika områden och du får en tid snabbt, även utan remiss.

Tryck här för att läsa mer om våra läkare och boka en tid. Du kan även trycka på rubrikerna nedan för att få upp läkarna inom de enskilda specialistområdena.


Allmänmedicin

Hanterar sjukdomar inom dom flesta områden där inte spetskompetens behövs, såsom infektioner i huden, öron, ögon, även diabetes, högt blodtryck och symtom från inre organ som mage, galla njurar och hjärta. Även symtom från leder och muskler och benskörhet. Man hanterar även stress och sömnproblematik. 

Allergologi och lungmedicin

Utreder och behandlar lungornas sjukdomar som astma och KOL. Utför lungfunktionstester som spirometri och kväveoxidmätning och behandlar med bland annat inhalationer. Utreder allergier tex mot pollen med rinnande ögon och näsa och luftvägssymtom och hudallergier med bland annat pricktest och blodprover och behandlar dels förebyggande med så kallad hyposensibilisering och säsongsbehandling under besvärsepisoder tex mot gräs, björk och gråbo.

Endokrinologi

Omfattar endokrina sjukdomar som främst diabetes och sköldkörtelsjukdomar. Även mera ovanliga sjukdomar i bisköldkörtlar och binjurar. Både typ 1 och typ2 diabetes utreds och behandlas både med tabletter och vid behov insulin vid återkommande kontroller. Diabetes kan misstänkas vid ökad törst och urinmängder, viktnedgång och allmän trötthet.

Gynekologi

Utreder och behandlar misstänkta infektioner, oklara smärtor oftast med kompletterande ultraljud. Gör regelbundna cancerkontroller. Utreder ofrivillig barnlöshet som kan leda till behandling med bland annat IVF.

Hälsoutveckling

En viktig del av behandlingen vid stressrelaterad ohälsa. Används bland annat inom företagshälsovården. Använder utöver samtal olika metoder som mindfulness, yoga och avslappningsövningar.

Invärtesmedicin

Handlägger sjukdomar i dom inre organen som sjukdomar i hjärta, lungor, lever, mjälte samt tarmen, som kräver en mer djupgående utredning. Symtomen kan vara diffusa som oklara smärtor, trötthet, viktnedgång, misstänkt kärlkramp eller ökad andfåddhet. Högt blodtryck är en vanlig diagnos.

Kardiologi

Utreder och behandlar hjärtas sjukdomar som misstänkt kärlkramp, rytmrubbningar och hjärtsvikt. Hjärtats funktion bedöms med ultraljud. Symtomen kan vara oklar bröstsmärta, onaturlig andfåddhet, hjärtrusningar, oregelbunden puls samt ökad mängd extraslag.

Njurmedicin

Utreder och behandlar nedsatt njurfunktion, infektioner, misstänkt njursten. Nedsatt njurfunktion ger till en början inga symtom men ses via blodprover och bör hanteras för att undvika onödig försämring. Utredning av eventuella bakomliggande sjukdomar.

Neurologi

Utreder och behandlar sjukdomar som misstänkt borrelia, MS, Parkinson och nedsatt nervfunktion så kallad polyneuropati. Vid behov kan prov på ryggmärgsvätskan tas så kallad lumbalpunktion. Hjärnans funktioner kan bedömas.

Onkologi

Främst psykiatriskt stöd vid cancerdiagnos och behandling.

Ortopedi

Symtom från hela rörelseapparaten som skelett och muskler. Symtomen är oftst smärtor och funktionsnedsättning ibland utlöst av ett trauma. Bedömningen kan leda till fysioterapi och lokala injektioner som med kortison. Ibland kompletteras utredningen med olika röntgenundersökningar.

Psykiatri

Handlägger olika tillstånd som idag ofta stressrelaterad ohälsa men även ångest, depressioner, hälsoångest där en medicinsk bedömning behövs utöver samtalskontakt. Bedömningen leder ibland till kompletterande läkemedelsbehandling.

Psykologi

Inledande bedömning av psykisk ohälsa samt om behov finns serier med samtalsterapi. Utbildning avseende stress även på företagsnivå.

Reumatologi

Omfattar reumatiska sjukdomar som ledgångsreumatism, SLE, Sclerodermi och artriter av mera akut karaktär. Efter utredning kan idag effektiva läkemedel användas utöver sjukgymnastik och annan fysioterapi.

Öron-Näsa-Hals

Behandlar infektioner som öroninflammation även i hörselgången, bihåleinflammation samt halsinfektioner. Man handlägger även hörselnedsättningar med vägledning till hjälpmedel vid behov samt utredning av tinnitus. Mindre ingrepp inom ansikte kan utföras.

Boka en läkartid 


Öppettider
Måndag – Fredag: 08.00–17.00
Alla öppettider
Hitta hit
Humlegårdsgatan 17
114 46 Stockholm
Kontakta oss
Telefon: 08-545 671 30
Telefontider 08:00–16:00
(lunchstängt 12:00–13:00)